TẬP TRUNG CHĂM SÓC NGÔ VỤ MÙA

Những ngày này bà con nông dân trên địa bàn huyện đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cây ngô vụ mùa.

 Người dân xã Vi Hương chăm sóc ngô

Đến thời điểm này gần 500 ha ngô trên địa bàn huyện đang trong giai đoạn 3-5 lá. Các giống ngô được bà con nông dân trồng chủ yếu là giống ngô lai: CP 511, CP512; PAC 339; CP 999, NK 4300,… Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, hiện nay diện tích ngô vụ xuân đang sinh trưởng và phát triển tốt, một vài nơi xuất hiện sâu xám, sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, Bệnh đỏ huyết dụ,…gây hại nhẹ, rải rác. Để cây ngô sinh trưởng, phát triển tốt bà con cần chủ động xới phá váng làm cỏ, vun gốc kết hợp bón phân thúc lần 1. Chú ý phòng trừ sâu xám, sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá, bệnh đỏ huyết dụ…Khi phát hiện sâu bệnh gây hại cần tiến hành các biện pháp phòng trừ kịp thời. Đối với sâu xám: Bắt thủ công bằng tay, dùng bả bẫy bướm, hoặc dùng thuốc hóa học có tính lưu dẫn như: Shecpain 36E, Gottoc 250EC, Regent 800WG, Gà nòi 95SP,… để phun. Sâu keo mùa thu: Có thể sử dụng thuốc Fortenza Duo 480FS để xử lý hạt giống trước khi gieo. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, khi mật độ sâu cao sử dụng một trong các loại thuốc như: Lufen extra 100 EC, Enasin 32WP, Ratoin 5WG… để phun trừ, phun theo hàng, ướt đều cả hai mặt lá, nõn lá và nách lá. Đối với bệnh đốm lá: Ngắt bỏ lá già, lá bị bệnh tạo thông thoáng ruộng ngô…khi bệnh nặng dùng thuốc BenZeb, Zineb, Benlate…để phun theo hướng dẫn sử dụng./.

Thanh Tuyền