TẬP HUẤN VỀ THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CỘNG ĐỒNG

Ngày 21,22/3/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức Hội nghị tập huấn về thúc đẩy bình đẳng giới trong cộng đồng (chương trình 3) của dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

 Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có trên 60 đại biểu là cán bộ thôn bản, người có uy tín trong cộng đồng thuộc các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi của các xã Lục Bình, Dương Phong, Mỹ Thanh. Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được tìm hiểu các khái niệm cơ bản về bình đẳng giới và lồng ghép giới; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phương pháp truyền thông về bình đẳng giới; kỹ năng huy động sự tham gia của nam giới trong thúc đẩy bình đẳng giới.

Qua Hội nghị nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, phương pháp truyền thông và huy động sự tham gia của nam giới thực hiện bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ thôn bản trong cộng đồng./.

Thanh Tuyền