TẬP HUẤN VỀ PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ CHO CÁN BỘ, HỘI VIÊN NÔNG DÂN

Vừa qua, Hội Nông dân huyện Bạch Thông phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức 05 lớp tập huấn v phòng chống tác hại thuốc lá năm 2023 cho hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân các xã Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình, Vi Hương, Tân Tú.

 tập huấn về phòng chống tác hại thuốc lá cho cán bộ, hội viên nông dân xã Vũ Muộn

Tại lớp tập huấn, cán bộ, hội viên nông dân các xã đã được truyền đạt về tác hại của thuốc lá, thuốc lào; các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, các văn bản hướng dẫn về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tác hại của việc trồng cây thuốc lá…

Tại các lớp tập huấn, các học viên cũng được trao đổi về việc triển khai xây dựng môi trường làm việc không có khói thuốc lá; quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; trách nhiệm cá nhân, vai trò gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức Hội về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá…

 Thông qua các lớp tập huấn, nhằm giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá; mỗi thành viên tham gia tập huấn sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền vận động gia đình và hội viên nông dân tự giác, gương mẫu chấp hành các quy định, pháp luật về Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; đồng thời, giúp hội viên hiểu rõ hơn về lợi ích của việc không hút thuốc lá, tạo môi trường sống, môi trường làm việc trong lành không có khói thuốc và nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, góp phần giảm thiểu những tác hại do thuốc lá gây ra./.

Hoàng Sim