TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN LUẬT QUỐC PHÒNG NĂM 2018

Sáng 28/6/2019, Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức tập huấn, tuyên truyền Luật quốc phòng năm 2018. Dự hội nghị tập huấn có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Phùng Đức Hậu – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ HĐND huyện; Nguyễn Duy Luân, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 Toàn cảnh lớp tập huấn Luật Quốc Phòng năm 2018

Tham dự lớp tập huấn gồm trưởng, phó các ngành, đoàn thể huyện, cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, các đơn vị tự vệ trong huyện. Nội dung lớp tấp huấn là tìm hiểu về Luật Quốc phòng năm 2018; nghiên cứu những nội dung chính của Nghị định 02 ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định 21 ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ; Nghị định 02 ngày 31/12/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật quốc phòng về tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; nghị định 168 ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, ngành trung ương, địa phương; Nghị định 164 ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế-xã hội và kinh tế xã hội với quốc phòng; Nghị định số 01 ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tổ chức, xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng.

 Đồng chí Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện khai mạc lớp tập huấn.

Qua lớp tập huấn nhằm bảo đảm cho đội ngũ cán  bộ chủ chốt và cán bộ quân sự từ huyện đến cơ sở nắm vững nội dung, từ đó thống nhất triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện Luật Quốc phòng năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật.

 Các đồng chí trưởng, phó các ngành, đoàn thể huyện, cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn dự hội nghị tập huấn

Sau đợt tập huấn này, lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn có kế hoạch cụ thể, phù hợp để phổ biến, tuyên truyền nội dung Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân tại đơn vị, địa phương./.