Tập huấn tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày 03/7/2014, UBND huyện Bạch Thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị tập huấn đã triển khai các văn bản: Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình số 4836/CTr-BLĐTBXH-MTTW ngày 05/12/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hướng dẫn số 684/HD-BLĐTBXH-MTTW ngày 12/3/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Kế hoạch của UBND tỉnh về tổng rà soát việc thực hiện chính sách đối với NCCVCM trong 2 năm 2014-2015; Hướng dẫn số 891/HD-VP của Ban chỉ đạo Quốc gia 1237 về việc tiếp nhận, tổng hợp, xử lý và quản lý phiếu cung cấp thông tin về nơi đã chôn cất liệt sỹ trong chiến tranh (ngoài nghĩa trang liệt sỹ), phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; Các chế độ ưu đãi của 7 đối tượng hiện đang được hưởng; các biểu mẫu ghi phiếu rà soát…

Phát biểu tại hội nghị ông Nguyễn Ngọc Sơn – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện lưu ý các xã, thị trấn cần bám sát các văn bản hướng dẫn, không để sai sót; Phòng LĐTB&XH huyện cần cử cán bộ xuống các địa phương để trực tiếp hướng dẫn việc triển khai thực hiện; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để việc triển khai thực hiện chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015 đạt kết quả cao.