TẬP HUẤN SỬ DỤNG VÀ XỬ LÝ BAO BÌ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

Trong 2 ngày 11,12/5/2022, Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm Môi trường và phát triển bền vững – Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng, thu gom, phân loại và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho hơn 100 cán bộ Hội cơ sở, Chi hội trưởng trên địa bàn huyện và xã Mỹ Phương huyện Ba Bể.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Nội dung lớp tập huấn bao gồm: Tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, kiến thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường; thực trạng và giải pháp thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ môi trường tại địa phương…Các đại biểu dự tập huấn cũng đã tham gia thảo luận phát biểu ý kiến về những vấn đề môi trường tại địa phương như một số nơi người dân vứt bỏ bừa bãi bao bì, gói, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật xuống bờ mương, bờ ruộng sẽ ảnh hưởng đến không khí, đất, nguồn nước và sức khỏe của cộng đồng. Đề nghị các ban ngành liên quan các cấp tăng cường công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã… và cần có chế tài xử phạt cụ thể đối với các trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu gom, phân loại, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở, sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, duy trì tốt vệ sinh đường làng, ngõ xóm, đồng ruộng góp phần làm môi trường xanh, sạch, đẹp hơn./.

Ngọc Diệp