TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VNPT – IOFFICE

Chiều ngày 20/6/2022, Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Viễn thông Bắc Kạn tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản VNPT – IOFFICE cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các ban xây dựng đảng Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện; UBND các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện.

Toàn ảnh lớp tập huấn

Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT- IOFFICE do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp là hệ thống phần mềm chuyên nghiệp trong lĩnh vực quản lý văn bản và điều hành điện tử, đáp ứng nhanh chóng, chính xác, kịp thời công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các cơ quan, tổ chức; bảo đảm kết nối liên thông văn bản 4 cấp giữa Chính phủ – UBND tỉnh – UBND cấp huyện và UBND cấp xã. Phần mềm được cài đặt và có thể sử dụng trên cả máy tính và các thiết bị điện thoại thông minh. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tại hệ thống Trung tâm dữ liệu của Tập đoàn VNPT, tính bảo mật cao, đảm bảo an toàn thông tin.

Tại buổi tập huấn, cán bộ, công chức, viên chức, văn thư ở các tổ chức khối Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, UBND huyện, các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn huyện đã được các chuyên viên kỹ thuật của Trung tâm viễn thông VNPT tỉnh giới thiệu tổng thể về chức năng của hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc VNPT – IOFFICE; thực hành các bước thao tác về quy trình xử lý văn bản đi, văn bản đến, văn bản nội bộ; nhận thông tin điều hành công việc; lưu trữ hồ sơ công việc; lịch công tác; lấy ý kiến; thống kê báo cáo….

Sau hội nghị tập huấn này, việc sử dụng phần mềm VNPT – IOFFICE vào xử lý công việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện sẽ được triển khai đồng bộ, thống nhất, chất lượng giải quyết công việc được nâng lên, góp phần tạo môi trường làm việc hiện đại, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại địa phương./.

Nguyễn Văn Hùy – Văn phòng Huyện ủy.