Tập huấn phòng trừ sâu ong hại cây mỡ tại xã Tân Tiến

Ngày 12/3/2015, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức lớp tập huấn phòng trừ sâu ong hại cây mỡ tại thôn Bản Lạnh, xã Tân Tiến.

Lớp tập huấn có hơn 30 hội viên hội nông dân thôn Bản Lạnh tham gia, cán bộ chuyên môn của Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đã thông tin nhanh về tình hình sâu ong hại cây mỡ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn nói chung và huyện Bạch Thông nói riêng. Cán bộ đã tuyên truyền về những tác hại của sâu ong đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây mỡ, hướng dẫn người dân cách nhận biết các thời kỳ phát triển của sâu ong và các biện pháp phòng trừ sâu ong như: cách treo bẫy vàng tại các khu vực có mật độ sâu ong cao, ngắt, tiêu huỷ ổ trứng, cuốc đất tiêu diệt nhộng và hướng dẫn kỹ thuật phun thuốc bảo vệ thực vật tại những diện tích có mật độ sâu non cao. Lớp tập huấn đã giúp các hội viên nâng cao nhận thức cũng như hiểu biết thêm kiến thức trong việc phòng trừ sâu ong hại cây mỡ để từ đó tuyên truyền cho người dân trong thôn cách hạn chế sự lây lan của sâu ong làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây mỡ.