Tập huấn phổ biến Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ngày 11/3/2016 Sở Công thương Bắc Kạn phối hợp với Văn phòng tiết kiệm năng lượng, Tổng cục năng lượng – Bộ Công thương tổ chức tập huấn phổ biến Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các văn bản dưới luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho đại diện các đơn vị sử dụng năng lượng và một số hộ dân trên địa bàn huyện Bạch Thông.

Tại buổi tập huấn các đại biểu đã được tìm hiểu các nội dung cơ bản của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, những quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng và hiệu quả. Tham gia lớp tập huấn các đại biểu còn cung cấp các kiến thức liên quan đến việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, cách sử dụng điện nơi công cộng, cách chọn thiết bị điện tiết kiệm năng lượng…. Đồng thời phổ biến lợi ích của việc tiết kiệm điện, các biện pháp đề phòng tai nạn điện… Qua đó, giúp cho người sử dụng điện có thêm thông tin để tuyên truyền tiết kiệm điện trong gia đình và xã hội hiệu quả hơn./.