TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022

Sáng 28/9/2022, UBND huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện; Lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn; Công chức văn phòng thống kê, Tư pháp hộ tịch, Văn hoá xã hội, tài chính kế toàn và Công an các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn đã được nghe các Báo viên pháp luật của Sở Tư pháp truyền đạt các nội dung liên quan đến nghiệp vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, quán triệt, triển khai các quy định của Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Thông qua Hội nghị, các đại biểu được trang bị kiến thức, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới trên địa bàn./.

Ngọc Diệp