TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN NĂM 2022

Từ ngày 10 – 13/11/2022, Công an huyện mở 02 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hơn 200 đại biểu là Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, cán bộ công chức, lực lượng dân phòng thuộc UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn các đại biểu được truyền đạt một số nội dung cơ bản như: Công tác phòng cháy chữa cháy quy định tại Khoản 2, điều 33 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày24/11/2020 của Chính phủ gồm; kiến thức về  pháp luật, về phòng cháy và chữa cháy; Phương pháp tuyên truyền và vận  động xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; biện pháp phòng cháy, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy… Về thực hành phòng cháy chữa cháy, các học viên nghe giới thiệu phương tiện phòng cháy chữa cháy, phương pháp bảo quản và sử dụng  phương tiện phòng cháy chữa cháy; Hướng dẫn thực hành và kiểm tra thực hành: dập tắt đám cháy khay xăng, bình ga bằng bình chữa cháy, các  bước xử lý tình huống khi xảy ra cháy….

 Thực hành các thao tác sử dụng bình chữa cháy

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhân thức, tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, trang bị những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, sử dụng thành thạo các trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy đã được cấp. Tăng cường khả năng sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ và phối hợp với các lực lượng tham gia chữa cháy kịp thời, góp phần đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho địa bàn dân cư./.

Ngọc Diệp