TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY VÀ CỨU HỘ CỨU NẠN CHO GIÁO VIÊN

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữ Công an huyện với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện từ ngày 25/7 – 19/8/2022 Công an huyện mở 04 lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho hơn 400 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các trường học trên địa huyện.

 Hướng dẫn các học viên trong công tác phòng cháy chữa cháy

Trong thời gian tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện được cán bộ Đội quản lý hành chính Công an huyện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện truyền đạt những kiến thức cơ bản về Luật phòng cháy chữa cháy, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ công an, các chỉ thị, công điện của Nhà nước về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy tại Trường học, nơi tập trung đông người, phòng cháy chữa cháy điện, xăng dầu, khí ga hóa lỏng, phòng cháy chữa cháy khu dân cư; Tính chất, tầm quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; Kỷ thuật cứu chữa một vụ cháy; Quy trình lập và thực tập phương án chữa cháy; phòng cháy chữa cháy trong quy hoạch, xây dựng, cải tạo công trình…

 Các học viên thực hành công tác phòng cháy chữa cháy.

Bên cạnh đó, các học viên còn được giới thiệu các hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấu tạo, tính năng tác dụng, cách bảo quản, sử dụng các loại phương tiện phòng cháy chữa cháy thông dụng, kỷ năng thoát hiểm khi có cháy nổ xảy ra và thực hành sử dụng bình bột khí dập tắt các đám cháy nhỏ, các đội hình chữa cháy cơ bản.

Thông qua lớp tập huấn, nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ quản lý, nhân viên trong các trường học, phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ, đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chổ và xử lý tốt các tình huống khi có sự cố cháy nổ xảy ra, góp phần chủ động, xử lý tình huống một cách nhanh chóng, đảm bảo an toàn tính mạng con người và tài sản tại các đơn vị, trường học./.

Ngọc Diệp