TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY NĂM 2023

Ngày 16/11/2023, Tại trường Tiểu học Phương Thông, Công an huyện Bạch Thông tổ chức tuyên truyền tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và kiểm tra, đánh giá kết quả để cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng của 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Toàn cảnh tập huấn nghiệp vụ

Tại đây, các học viên sẽ được truyền đạt một số nội dung như: Đối với nội dung công tác cứu hộ, cứu nạn các học viên sẽ được phổ biến một số nội dung cơ bản các văn bản Pháp luật của Nhà nước quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn một số kiến thức cơ bản về cứu hộ, cứu nạn, cách thức xử lý khi phát hiện một số sự cố cần cứu nạn, cứu hộ xảy ra; hướng dẫn kỹ thuật sơ cấp cứu lần đầu; một số kiến thức về công tác phòng. Đối với nội dung phòng cháy chữa cháy các học viên được truyền đạt một số kiến thức pháp luật, kiến thức về phòng cháy và chữa cháy, các văn bản quản lý, Luật phòng cháy, chữa cháy; một số Thông tư của Chính Phủ, của Bộ Công an liên quan đến công tác phòng phòng cháy, chữa cháy; phương pháp xây dựng và thực tập phương án; phương pháp bảo quản và sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy được trang bị tại cơ sở; hướng dẫn cho học viên biết tính năng, tác dụng, đặc tính kỹ thuật phương pháp bảo quản các loại phương tiện phòng cháy…

Thực hành thao tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ

Qua lớp tập huấn, nhằm giúp các học viên là lực lượng dân phòng nâng cao hiểu biết pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tích cực và chủ động phòng ngừa, khắc phục những sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống cháy nổ xảy ra. Giúp lực lượng dân phòng nắm bắt vận dụng những kiến thức đã học để phục vụ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có khả năng chữa cháy tại chỗ./.

Ngọc Diệp