TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI NĂM 2023

Sáng 19/5/2023, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bạch Thông phối hợp với UBND xã Nguyên Phúc tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý vốn vay NHCSXH cho lãnh đạo tổ chức hội, đoàn thể, Trưởng thôn, Tổ trưởng và Tổ phó tổ tiết kiệm và vay vốn năm 2023.

Tại buổi tập huấn các đại biểu được truyền đạt một số nội dung như: Các văn bản triển khai các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ thông qua NHCSXH; Hướng dẫn về nghiệp vụ quản lý vốn vay của NHCSXH; Hướng dẫn sắp xếp hồ sơ cho các Hội, Đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn.

 Quang cảnh lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, giúp các học viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiểu sâu hơn về chức năng nhiệm vụ của Ban giảm nghèo cấp xã. Cán bộ Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp xã nắm vững các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát; nhận thức đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; kỹ năng, phương pháp tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo, có hiệu quả công tác quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn./.

Ngọc Diệp