TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG AN VIÊN

0

Từ ngày 26 – 27/3/2019, Công an huyện Bạch Thông tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng công an viên của 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Toàn cảnh tập huấn nghiệp vụ Công an viên năm 2019

Nội dung tập huấn gồm: Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn cơ sở, quy trình và các bước nhân rộng mô hình điểm “ Hộ an toàn, thôn bản bình yên”; Công tác nắm tình hình nhận diện những vấn đền liên quan đến an ninh chính trị ở địa bàn cơ sở, chế độ thông tin, báo cáo và công tác tiếp nhận, giải quyết ban đầu những vấn đề có liên quan đến an ninh chính trị; Công tác nắm tình hình, nhận diện những vấn đề liên quan đến trật tự an toàn xã hội, trình tự, thủ tục, nội dung lập biên bản, ghi tờ khai những vụ việc nhỏ liên quan đến an ninh trật tự, công tác quản lý, giáo dục đối tượng trong diện quản lý theo pháp luật và nghiệp vụ.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho các đồng chí công an viên những kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an viên, nâng cao phẩn chất chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống của lực lượng Công an viên góp phần xây dựng củng cố lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở trong tình hình mới./.