Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Tuyên giáo ở cơ sở năm 2014

Ngày 03 tháng 9 năm 2014, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bạch Thông, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Tuyên giáo ở cơ sở năm 2014. Đồng chí Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tới dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề học tập.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 03 đến ngày 04 tháng 9 năm 2014, các học viên là cán bộ làm công tác Tuyên giáo ở các xã, thị trấn trên địa bàn sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề chính: Chuyên đề 01 Công tác tư tưởng ở cơ sở. Chuyên đề 02 Công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở. Chuyên đề 03 Công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở. Chuyên đề 04 Công tác Văn hóa ở cơ sở. Chuyên đề 05 Nắm dự luận xã hội và xử lý tình huống, “điểm nóng” ở cơ sở.

Qua lớp tập huấn, các học viên không chỉ lĩnh hội được nhiều thông tin, kiến thức mới, mà còn góp phần nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo ở cơ sở, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Tuyên giáo nói chung và công tác phản ánh, định hướng dư luận xã hội nói riêng góp phần phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tại cơ sở.