TẬP HUẤN NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO NGƯỜI LÀM  CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO TẠI XÃ NGUYÊN PHÚC

Sáng 28/9/2022, Phòng Lao động Thương Binh và xã hội huyện phối hợp với UBND xã Nguyên Phúc tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo tại xã Nguyên Phúc.

Nội dung hội nghị tập huấn là thông tin các văn bản của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương quy định và hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo và các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025; Văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và chính sách hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế; Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; các dự án thành phần của chương trình giảm nghèo bền vững. Các văn bản của các cấp có thẩm quyền quy định về chính sách Bảo trợ xã hội. Các chính sách về việc làm, đào tạo nghề, hỗ trợ người lao động đi lao động tại nước ngoài và một số văn bản liên quan đến công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022.

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã, hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo, phòng ngừa, hạn chế người dân rơi vào tình trạng nghèo đói; bảo đảm thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả, bền vững. Đặc biệt là tổ chức hướng dẫn, thực hiện phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo báo cáo kết quả rà soát đúng quy định./.

Ngọc Diệp