Tập huấn kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI

0

Vụ mùa năm nay huyện Bạch Thông triển khai gieo cấy 120 ha lúa áp dụng kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI tại 04 xã là Vi Hương, Lục Bình, Hà Vị và Tú Trĩ. Để giúp bà con nông dân nắm được quy trình kỹ thuật gieo cấy lúa hiện nay các xã phối hợp với Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh triển khai tập huấn cho các hộ đăng ký thực hiện

Cơ cấu giống thực hiện mô hình bao gồm giống lúa bao thai và DT 68. Tham gia thực hiện người dân được hỗ trợ 100% về giống, 50% về phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Để việc triển khai gieo cấy lúa đạt hiệu quả, bên cạnh việc vận động người dân đăng ký thực hiện, từ đầu tháng 6 đến nay Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp với các xã tổ chức trên 30 lớp tập huấn, hướng dẫn người dân nắm được kỹ thuật canh tác lúa cải tiến SRI, những ưu điểm của kỹ thuật canh tác này so với kỹ thuật gieo cấy lúa truyền thống. Ngoài ra, bà con nông dân còn được tập huấn kỹ thuật gieo mạ, làm đất, mật độ cấy, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa…./.