TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ

Từ ngày 20-29/7/2022, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tổ chức 10 lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ cho người dân tại các xã Vi Hương, Cẩm Giàng và Lục Bình.

Tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ tại xã Cẩm Giàng

Trong vụ màu năm 2022 huyện triển khai thực hiện 40 ha lúa hữu cơ tại các xã Vi Hương, Cẩm Giàng và Lục Bình, giống lúa được đưa vào sản xuất là giống lúa khẩu nua lương và khẩu nua pì pết. Tại các lớp tập huấn bà con nông dân đã khái quát về quy trình kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ: tiêu chuẩn lựa chọn giống lúa, thời vụ, kỹ thuật làm mạ, kỹ thuật gieo cấy và chăm sóc lúa. Các biện pháp quản lý dịch hại cây lúa như phòng trừ cỏ dại, chuột, ốc bươu vàng gây hại. Hướng dẫn các biện pháp canh tác, biện pháp thủ công và biện pháp sinh học phòng trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá. Ngoài ra, tại các lớp tập huấn bà con nông dân còn được hướng dẫn cách thu hoạch, sơ chế, đóng gói, vận chuyển thóc sản xuất hữu cơ, tuân thủ đúng quy định về việc ghi chép nhật ký, hồ sơ và lưu giữ theo quy định; quản lý chất thải đồng ruộng…/.

Thanh Tuyền