TẬP HUẤN ĐƯA NGƯỜI NGHIỆN VÀO CƠ SỞ CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

Sáng 23/6/2020,UBND huyện Bạch Thông phối hợp với Sở LĐTB&XH tổ chức tập huấn công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn.

                                                                 Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 01 ngày, các thành viên ban chỉ đạo 138 huyện, những người trực tiếp thực hiện quản lý, lập hồ sơ cấp xã, thị trấn được phổ biến các nội dung gồm: Thông tin nhanh về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy; thực trạng công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sau cai nghiện ma túy hiện nay. Trọng tâm của nội dung buổi tập huấn là văn bản hướng dẫn số 1599/ hướng dẫn liên nghành Sở LĐ & TBXH – Công an tỉnh – Sở Tư Pháp – Sở y tế – Tòa án nhân dân tỉnh ngày 7 tháng 12 năm 2016 của Sở lao động- TB&XH – Công an tỉnh, Sở Tư pháp – Sở Y tế – Tòa án nhân dân tỉnh về “Quy trình lập hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện và cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” gồm: Đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cai nghiện bắt buộc; thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào sở sở cai nghiện bắt buộc; Gửi hồ sơ để kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; xem xét, quyết định việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào sơ sở cai nghiện bắt buộc; Đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; Kinh phí đảm bào và tổ chức thực hiện, Các biểu mẫu hướng dẫn thực hiện công tác lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc.
Lớp tập huấn giúp nâng cao trách nhiệm, năng lực, kỹ năng của các thành viên ban chỉ đạo 138 huyện, cấp xã, thị trấn và những người trực tiếp thực hiện lập hồ sơ để áp dụng các biện pháp quản lý, tư vấn người nghiện ma túy sau cai, giúp họ dần tái hòa nhập cộng đồng./.
                                                                                                                      Ngọc Diệp