Tập huấn Điều lệnh đội ngũ cho lực lượng Công an xã, thị trấn năm 2014

Thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Bắc Kạn, Công an huyện Bạch Thông đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức tập huấn Điều lệnh đội ngũ cho lực lượng Công an xã, thị trấn.

Với thời gian 3 ngày từ ngày 12 đến 14/11/2014, 155 đồng chí công an viên được các đồng chí Công an huyện hướng dẫn một nội dung cơ bản như: Giới thiệu nội dung cơ bản của Thông tư số 18/2012/TT – BCA ngày 10/04/2012 của Bộ Công an quy định về Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân và thực hành với nội dung: Đội ngũ từng người tay không: Nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ, tiến, lùi, qua phải, qua trái, giậm chân; đi đều, đứng lại; động tác đi nghiêm, Điều lệnh đội ngũ đơn vị,  Chỉ huy đội ngũ: Cách hô khẩu hiệu; vị trí chỉ huy, tập hợp đơn vị, chỉnh đốn hàng ngũ, kiểm tra quân số,  Chào báo cáo, nội dung báo cáo trong một số trường hợp cụ thể, Duyệt đội ngũ, Đội ngũ từng người mang công cụ hỗ trợ,  Động tác cầm gậy cao su, võ thể dục, Động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ, tiến, lùi, qua phải, qua trái, giậm chân; đi đều, đứng lại khi mang gậy cao su. Qua lớp tập huấn, nhằm phổ biến, quán triệt cho lực lượng Công an xã, thị trấn nắm vững nội dung cơ bản trong Thông tư 18/2012/TT – BCA ngày 10/04/2012 của Bộ Công an quy định về điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân; thực hành đúng, thống nhất một số nội dung thường gặp về Điều lệnh đội ngũ tay không, đội ngũ mang công cụ hỗ trợ nhằm xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn – lực lượng bán vũ trang chuyên trách từng bước tiến lên chính quy, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa bàn cơ sở.