Tập huấn công tác phòng chống ma túy tại huyện Bạch Thông

Ngày 05/10/2015, Công an tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao kỹ năng trên 200 cán bộ trực tiếp làm công tác phòng chống ma tuý tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông.

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được các báo cáo viên truyền đạt những thông tin về tình hình và một số kết quả trong công tác phòng, chống ma túy, định hướng trong thời gian tới; kiến thức cơ bản về ma túy, nghiện ma túy, tác hại và các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn này. Tìm hiểu nghiên cứu về các loại chất gây nghiện thường gặp trong cuộc sống như nhóm các chất gây ức chế hệ thần kinh gồm thuốc phiện, heroin; cần sa, côcain, các loại ma túy tổng hợp và nhóm các chất gây ảo giác.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm trang bị cho các cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý tại cơ sở nhận biết, phân loại ma túy, hậu quả, tác hại của các loại ma tuý. Kỹ năng tuyên truyền về phòng chống ma tuý trên địa bàn./.