TẬP HUẤN CÔNG TÁC HỘI KHUYẾN HỌC NĂM 2023

Ngày 25/5/2023, Hội khuyến học huyện phối hợp với Hội khuyến học tỉnh tổ chức tập huấn triển khai sử dụng bộ công cụ đánh giá, xếp loại danh hiệu “Công dân học tập” cho cán bộ khuyến học cơ sở năm 2023.

 Toàn cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được Quán triệt và triển khai Quyết định số 677 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”. Quyết định số 244 của Hội khuyến học Việt Nam ban hành bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giia đoạn 2021-2030. Kế hoạch số 195 của UBND huyện về Thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến học các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn cũng đã được hướng dẫn và thực hành sử dụng bộ công cụ (phần mềm) đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030”…

Qua lớp tập huấn nhằm thực hiện chuyển đổi số trong việc đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030”. Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho cán bộ Khuyến học các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập./.

Thanh Tuyền