TẬP HUẤN CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM HỌC 2022 – 2023

Ngày 20-21/9/2022, Huyện đoàn  phối hợp với Phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức tập huấn công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022 – 2023 cho Chủ tịch Hội đồng Đội các xã, thị trấn, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội các trường học.

Tập huấn các hoạt động công tác Đội và Phong trào thanh thiếu nhi

Tham gia lớp tập huấn, các học viên sẽ được tập huấn các nội dung: Nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; nội dung, phương pháp triển khai Chương trình “Rèn luyện đội viên” phương pháp tổ chức sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt sao nhi đồng, sinh hoạt chi đội theo chủ đề, chủ điểm; kỹ năng thiết kế, tổ chức trò chơi, hoạt náo cho thiếu nhi; phương pháp dàn dựng, thực hành nhảy dân vũ, múa sân trường, đồng diễn cho thiếu nhi; phương thức hoạt động, thu hút tập hợp thiếu nhi tham gia sinh hoạt Đội hiệu quả.

Tập huấn các hoạt động công tác Đội và Phong trào thanh thiếu nhi

Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội; chuẩn hóa Nghi thức Đội và Điều lệ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, kỹ năng thực hiện Nghi thức Đội trong trường học; tăng cường chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, từ đó đẩy mạnh hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học, góp phần vào việc nâng cao công tác giáo dục toàn diện cho học sinh./.

Ngọc Diệp