Tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

Ngày 09/10/2017, Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện Bạch Thông tổ chức tập huấn công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 cho BCĐ giảm nghèo huyện, Ban chỉ đạo, điều tra viên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn các điều tra viên được phổ biến những nội dung chính trong Quyết định số 59/2015/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 17 của Bộ LĐTB&XH về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo,cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Những quy định chung; quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và định kỳ hàng năm; tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều. Cách điền vào biểu mẫu tổng hợp số liệu theo quy định…Qua lớp tập huấn giúp các điều tra viên nắm được phương pháp, làm tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo công bằng, chính xác… Theo kế hoạch đến ngày 15/11 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông sẽ hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2017./.