Tập huấn cập nhật kiến thức vệ sinh phòng chống bệnh tật

Ngày 26/9, Sở y tế Bắc Kạn phối hợp với xã Quang Thuận tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức vệ sinh phòng chống bệnh tật cho các bộ trạm y tế và nhân viên y tế thôn bản các xã Quang Thuận, Dương Phong và Đôn Phong.

Tại buổi tập huấn, nhân viên y tế thôn bản được truyền đạt một số nội dung quan trong như: Công tác vệ sinh cá nhân, công đồng với môi trường cơ bản, chăm sóc sức khỏe trong mùa nắng nóng, được hướng dẫn một số biện pháp xử lý nước hộ gia đình bằng phương pháp đơn giản, sủ dụng nhà tiêu hợp vệ sinh và cách xử trí và phòng chống một số tai nạn và bệnh tật tại cộng đồng…

Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho cán bộ Trạm Y tế xã và nhân viên y tế thôn, bản làm công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, là lực lượng y tế gần với cộng đồng dân cư nhất và là những nhân viên y tế đầu tiên tiếp cận với người bệnh trước khi chuyển lên tuyến trên. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, họ là những người có vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe, chuyển tải những thông tin, kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe, dự phòng bệnh tật cho người dân tại cộng đồng./.