TẬP HUẤN CAO NĂNG LỰC CHO CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO

0

Ngày 23,24/5/2023, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức 02 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn các học viên là công chức phụ trách lĩnh vực Lao động-TB&XH, các Trưởng thôn, Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố, đại diện nhóm tổ cộng đồng tham gia dự án các xã, thị trấn trên địa bàn đã được triển khai thực hiện Dự án 2 Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tại các lớp tập huấn các học viên cũng đã được trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Thông qua đợt tập huấn, giúp nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác giảm nghèo ở cơ sở, nắm vững các chủ trương, chính sách và quy định về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2021 – 2025. Đảm bảo thực hiện Chương trình đúng mục tiêu, đối tượng, hiệu quả và bền vững./.

Đào Kiên