Tăng cường tuyên truyền nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông trên hệ thống thông tin cơ sở

Xem nội dung chi tiết tại đây

tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm trên mạng xã hội, mạng viễn thông