Tăng cường tuyên truyền công tác PCCC và CNCH

Xem nội dung chi tiết tại đây