Tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng

Xem nội dung chi tiết tại đây