Tăng cường thông tin liên lạc, kịp thời triển khai một số nhiệm vụ ứng phó cơn bão số 1

Xem nội dung chi tiết tại đây