Tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao

Thực hiện Văn bản số 4485/UBND-VXNC ngày 04/8/2020 của UBN tỉnh Bắc Kạn về tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao.
Theo đó, tình hình bệnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp; đã có trường hợp lây nhiễm từ người bệnh sang người bệnh, nhân viên y tế, người nhà, người chăm sóc người bệnh; bệnh dịch Covid-19 càng trở nên nguy hiểm khi lây sang những người bệnh cao tuổi, có nhiều bệnh kèm theo, đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực, thận nhân tạo…
Để hạn chế tối đa các hậu quả của dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau: CV tăng cường quyết liệt phòng, kiểm soat lây nhiễm Covid-19(06.08.2020_17h14p25)_signed