Tăng cường quản lý người nhập cảnh trong các khu cách ly tập trung

0

Xem nội dung chi tiết tại đây