Tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân trên địa bàn

Xem nội dung chi tiết tại đây