TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT KHAI THÁC, CHẾ BIẾN LÂM SẢN

Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ đầu năm đến nay, cấp ngành chức năng của huyện tăng cường kiểm tra, giám sát khai thác, chế biến lâm sản.

Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện có 156 hồ sơ được giám sát khai thác lâm sản với khối lượng đã thực hiện được 8.955/30.000m3, đạt 29% chỉ tiêu giao. Lâm sản ngoài gỗ gồm củi, lâm sản khác 2.253 tấn. Quá trình giám sát kiểm tra không có trường hợp lợi dụng hồ sơ để khai thác lâm sản trái phép.

Trên địa bàn huyện có 44 cơ sở có đăng ký đang hoạt động chế biến kinh doanh lâm sản, trong đó có 33 cơ sở chế biến ván bóc, ép. Các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản trên địa bàn hiện nay hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không xuất được hàng sang Trung Quốc. Qua kiểm tra thường xuyên của cơ quan chức năng không phát hiện cơ sở vi phạm quy định của pháp luật./.

Đào Kiên