TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

Thời điểm giáp tết Nguyên đán việc tiêu thụ thực phẩm cũng như việc lưu thông, vận chuyển động vật gia tăng do đó vấn đề kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật đang được ngành chức năng huyện Bạch Thông tăng cường thực hiện.

Huyện Bạch Thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát giết mổ động vật tại các chợ trên địa bàn

Theo đó, các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải đảm bảo các điều kiện gia súc, gia cầm giết mổ phải khỏe mạnh, có nguồn gốc, có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển và giấy chứng nhận phun tiêu độc phương tiện vận chuyển theo qui định. Phải được cán bộ kiểm dịch viên thực hiện kiểm tra đóng dấu kiểm soát giết mổ hoặc dán tem kiểm tra vệ sinh thú y. Các cơ sở sơ chế, buôn bán, tiêu thụ sản phẩm gia súc, gia cầm phải thực hiện đúng quy định về địa điểm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm…. Bên cạnh đó, đội kiểm tra liên ngành huyện cũng sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và các qui định về an toàn vệ sinh thực phẩm./.

Thanh Tuyền