Tăng cường, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Xem nội dung chi tiết tại đây