Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31

Xem nội dung chi tiết tại đây

Biểu tượng, lô gô, linh vật Sea Games 31