TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật được các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn quan tâm thực hiện, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để thích ứng với tình hình dịch Covid-19 và điều kiện của từng cơ quan, đơn vị.

Công an xã Vũ Muộn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân

Trong đó, Phòng Tư pháp chủ động tham mưu tổ chức 03 Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, công tác vận động quần chúng Nhân dân chấp hành pháp luật thu hút 135 người tham dự. Công an huyện: Phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xuất, nhập cảnh, vũ khí, vật liệu nổ,… được 27 buổi, thu hút trên 1.700 người tham dự; vận động giao nộp 10 khẩu súng, 03 kích điện, 01 quả đạn cối, thu giữ 01 khẩu súng, 05 viên đạn. Nhân rộng 139 mô hình “Hộ an toàn, thôn bản, tổ phố bình yên”; duy trì mô hình “Tiếng mõ an ninh trật tự” tại 10 thôn xã Vi Hương, Lục Bình, Nguyên Phúc. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới đến công chức, viên chức để bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường, các lĩnh vực có liên quan, như: Luật Luật Đất đai năm 2013; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020… Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật trên cơ sở lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, các kỳ sinh hoạt chi hội, trên các trang facebook, nhóm zalo về các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp; Luật Hôn nhân gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật  Nghĩa vụ quân sự; Luật BHYT,.. tới 12.000 lượt cán bộ, hội viên. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện tăng cường phổ biến, chia sẻ cho đoàn viên, thanh niên về kiến thức quốc phòng, an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng; vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu; tham mưu cho cấp ủy tổ chức thành công Hội nghị “đối thoại giữa lãnh đạo huyện và đoàn viên thanh niên” bằng hình thức trực tuyến gồm 01 điểm cầu trung tâm và 14 điểm cầu tại các cơ cở đoàn, thu hút hơn 149 đoàn viên tham gia tại các điểm cầu. Với 5.747 người tiếp cận.Tại các xã, thị trấn đã tuyên truyền được 72 cuộc, với gần 3.400 lượt người nghe…/.

Thanh Tuyền