Tăng cường công tác phòng, chống thủ đoạn mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân của người dân

Xem nội dung chi tiết tại đây