Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ

Xem nội dung chi tiết tại đây