Tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn

Xem nội dung chi tiết tại đây