Tăng cường chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng, chống sâu bệnh hại cho cây trồng vụ xuân 2022

Xem nội dung chi tiết tại đây