Tăng cường chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia

Xem nội dung chi tiết tại đây