TÂN TIẾN SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Sáng ngày 16/7/2019, Đảng ủy xã Tân Tiến tổ chức sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

 Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm cấp ủy, chính quyền xã Tân Tiến đã tập trung chỉ đạo kịp thời nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn được triển khai có hiệu quả, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường và kiểm soát chặt chẽ; chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời; làm tốt công tác quản lý và bảo vệ rừng, khai thác rừng trồng theo quy định. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đảm bảo kế hoạch giao, tổ chức thành công lễ công bố xã đạt chuẩn NTM, trường tiểu học đạt chuẩn mức độ 1 và xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Hoàn thành công tác xin ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt chuẩn.

Bên cạch những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ của một số ít người dân chưa cao; tình hình vi phạm pháp luật, vi phạm chính sách dân số vẫn còn xảy ra; thời tiết diễn biến phức tạp nên sâu bệnh gây hại trên cây lúa, ngô đã ảnh hưởng đến sự phát triển và năng xuất, sản lượng cây trồng, dịch tả lợn châu phi xảy ra trên địa bàn làm thiệt hại lớn cho các hộ chăn nuôi. Thời gian tới, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo gieo cấy hết diện tích, tăng cường công tác kiểm tra sâu bệnh hại, chăm sóc lúa và cây màu, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu mô hình đất ruộng, soi bãi đạt giá trị 100 triệu đồng/ha, thực hiện có hiệu quả các mô hình dự án hỗ trợ sản xuất và một số nhiệm vụ trọng tâm khác./.