Tái cấu trúc quy trình thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn trực tuyến

Xem nội dung chi tiết tại đây

Công văn số 6904/UBND-NCPC ngày 08/8/2022