Sỹ Bình tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi đạt thấp.

Mặc dù việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm người chăn nuôi được nhà nước hỗ trợ tiền mua vác-xin, tiền công tiêm phòng, và đều có thú y viên cơ sở nhưng tỷ lệ tiêm phòng của xã vẫn đạt thấp.

Theo báo cáo của của chính quyền địa phương xã Sỹ Bình, hiện nay trên địa bàn xã có hơn 200 hộ dân chăn nuôi gia súc, gia cầm với tổng số 113 con trâu, 158 con bò, 2.175 con lợn, gần 10.000 con gia cầm. Với tổng đàn vật nuôi tương đối lớn, để đuy trì phát triển ổn định thì công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm giữ vai trò quyết định nhằm hạn chế dịch bệnh, bảo đảm về số lượng và chất lượng tổng đàn. Do vậy hằng năm đều được tổ chức thành 2 đợt tiêm bổ sung vác-xin phòng các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như tai xanh ở lợn, cúm gia cầm và dịch lở mồm, long móng.

Mặc dù việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm người chăn nuôi được nhà nước hỗ trợ tiền mua vác-xin, tiền công tiêm phòng, và đều có thú y viên cơ sở nhưng tỷ lệ tiêm phòng của xã vẫn đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch giao. Năm 2013 toàn xã tiêm phòng đợt 1 vác-xin lở mồm, long móng cho đàn trâu, bò chỉ được 72 con/200 con, đạt 36% kế hoạch; tiêm vác-xin tụ huyết trùng trên đàn lợn chỉ được 72 con/ 200 con, đạt 36% kế hoạch; vác-xin phòng bệnh dịch tả đạt 94%. Đợt 2 tiêm vác-xin phòng bệnh tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò chỉ đạt 35%, dịch tả trên đàn lợn đạt 34%… 

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, nguyên nhân khiến tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật  nuôi đạt thấp là do người chăn nuôi còn chủ quan, lơ là, chưa có ý thức cao trong công tác tiêm phòng, chỉ khi có dịch bệnh hoặc khi có nguy cơ lây lan dịch bệnh từ nơi khác vào địa bàn mới thực hiện tiêm phòng. Đáng nói là các hộ dân thuộc các thôn vùng sâu, vùng xa trên địa bàn vẫn còn giữ tập quán thả rông gia súc trên rừng nhiều ngày, do vậy khi đến kỳ tiêm phòng người dân không thể đưa hết số gia súc thả rông, lý do vì khi trâu, bò thả trong rừng rất khó kiểm soát. Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận rằng một số người dân thiếu sự quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm mà hoàn toàn ỷ lại cho hệ thống thú y, trong khi đó lực lượng thú y viên cơ sở lại chưa thực sự nhiệt tình trong công tác phòng dịch, khiến cho tỷ lệ tiêm phòng hằng năm tại xã Sỹ Bình đạt thấp so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra.