Sỹ Bình triển khai trồng thử nghiệm cây đậu Hà Lan

0

Thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, năm 2014 xã Sỹ Bình đã đưa cây đậu Hà Lan vào trồng thử nghiệm với diện tích là 300m2 tại thôn 1B, với một hộ dân tham gia.

Cây đậu Hà Lan là loại cây trồng ưa khí hậu mát lạnh, có thể trồng vào vụ hè ở vùng ôn đới, mùa xuân và mùa đông ở vùng nhiệt đới. Đậu Hà Lan có thể sinh trưởng và phát triển trên nhiều loại đất khác nhau, như đất nhẹ pha cát. Tuy nhiên, đất nhẹ thoáng khí, tưới tiêu tốt cây sẽ sinh trưởng và phát triển tốt ra quả đồng đều, thời gian sinh trưởng của cây từ 115 – 130 ngày, chất lượng quả ngon, thơm. Với mô hình trồng thử nghiệm đậu Hà Lan ở xã Sỹ Bình hiện nay rất phù hợp với khí hậu của địa phương, cây đậu đang phát triển tốt được chủ hộ làm giàn theo đúng kỹ thuật, nếu mô hình thực hiện thành công sẽ được cấp ủy, chính quyền xã nhân rộng và là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương.