SỸ BÌNH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC  NĂM 2022

Chiều 16/8/2022, xã Sỹ Bình đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”.

 Toàn cảnh  “Ngày toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được cấp ủy, chính quyền xã Sỹ Bình triển khai thực hiện hiệu quả, sáng tạo, gắn với các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, các phong trào, các cuộc vận động khác ở địa phương, như: “Phong trào toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hoá giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”; “Phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên, thiếu niên”, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”. Thực hiện có hiệu quả các mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, được quần chúng Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Từ đầu năm đến nay xã đã phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được 07 buổi với trên 200 lượt người tham gia nghe thu được trên 10 tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, giúp lực lượng Công an xác minh, làm rõ nhiều vụ việc; hòa giải các vụ việc ngay tại cơ sở, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trao khen thưởng cho cá nhân có có nhiều đóng góp trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Sỹ Bình tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cùng với đó, quyết liệt chỉ đạo các đoàn thể, khu dân cư, các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, chung tay, phát huy sức mạnh tổng hợp đấu tranh phòng, ngừa có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại ngày hội, UBND xã Sỹ Bình đã trao giấy khen cho 02 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Ngọc Diệp