SỸ BÌNH QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TIÊU CHÍ GIAO THÔNG

0

Hiện nay, trên các trục đường thôn, ngõ trên địa bàn xã Sỹ Bình đến nay cơ bản đều được bê tông hóa, giúp cho nhân dân đi lại thuận tiện, mở ra nhiều cơ hội giao lưu, phát triển kinh tế.

 Đường giao thông nội đồng được giao cho các thôn chủ động thi công

Thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã đã ưu tiên nguồn vốn tiêu chí giao thông nông thôn. Xác định tầm quan trọng đó, từ năm 2014 từ nguồn vốn của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã Sỹ Bình đã được tiếp nhận nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư, mở rộng các tuyến đường trong xã. Để thực hiện hiệu quả, địa phương đã thống nhất các bước từ dễ đến khó, bằng cách ưu tiên đầu tư các đoạn đường ít vướng mắc về mặt bằng, ruộng vườn của dân thì sẽ triển khai trước. Nhờ vậy mà từ năm 2014 đến nay, toàn xã đã bê tông hóa đường trục thôn được 4,7km, cứng hóa đường nội đường nội đồng được 1km, hệ thống đường liên xã đến huyện đều bằng nhựa hóa với  trên 16 km. Từ năm 2014 đến năm 2018 đã có 127 hộ hiến gần 15.100m2 đất vườn, ruộng, góp phần không nhỏ vào hoàn thành tiêu chí về giao thông. Kết thúc năm 2018 toàn xã hoàn thành 9 tiêu chí nông thôn mới”.

 Đường giao thông thôn Lọ Cặp-Nà Lẹng đã được bê tông hóa 

Mục tiêu của xã là trong năm 2019 này sẽ hoàn thành tiêu chí giao thông. Hiện nay xã đã được phân bổ 1,7 tỷ đồng tập trung đầu tư 4 tuyến còn lại theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.